Podział masek przeciwgazowych

Maski przeciwgazowe zakłada się w celu ochrony dróg oddechowych przed szkodliwymi substancjami. Warto mieć maskę w domu na wypadek niespodziewanego zdarzenia. Wszelkie środki ochrony osobistej powinny zawierać wymagane prawem atesty. Tylko wtedy można mieć pewność, że właściwie spełnią swoje zadanie.

Podział masek ze względu na budowę

Najczęściej używane podczas gaszenia pożarów lub usuwania groźnych substancji są maski zakładane na całą twarz. Dzięki temu chronione są oczy, usta i nos. Szkodliwe opary lub gazy nie mają dostępu do dróg oddechowych. Innym rodzajem masek są te zasłaniające tylko usta i nos. Nie mają one tak dużej skuteczności jak maski na całą twarz. Maski niepełne powinny być stosowane tylko jako przejściowe zabezpieczenie. W przypadku wystąpienia zagrożenia należy jak najszybciej użyć właściwej ochrony osobistej.

Maski filtracyjne i izolacyjne

Podstawowe rozróżnienie stosowanych masek to podział na maski filtracyjne i izolacyjne. Maski filtracyjne pobierają powietrze z otoczenia. Przy wdechu powietrze dostaje się do filtrów i tam jest oczyszczane. Zadaniem maski jest jak najlepsze pozbycie się groźnych cząsteczek. Niestety jeśli cząsteczki są zbyt małe zdołają przedostać się przez sito.
Znacznie bardziej skuteczne są maski przeciwgazowe izolacyjne. Cała twarz jest w nich szczelnie ukryta, a powietrze podawane do układu oddechowego czerpane jest z podłączonego pojemnika. Nie ma więc ryzyka, że zanieczyszczenia przedostaną się do organizmu.

Maska przeciwgazowa – prawidłowe zakładanie

Maska przeciwgazowa (tutaj) spełni swoją rolę tylko wówczas, gdy będzie prawidłowo założona. Warto zapoznać się z instrukcją jak to zrobić oraz przeprowadzić próbę samodzielnego założenia odzieży ochronnej. W pierwszym kroku maskę trzeba dość mocno rozchylić dłońmi. W tym czasie nie wolno już wdychać powietrza, ponieważ mogło ulec skażeniu. Zakładanie maski zaczyna się od podbródka. Następnie naciąga się ją na całą twarz. Przed puszczeniem dłoni należy zrobić wydech, tak aby powietrze wydostało się poza maskę. Wdech robi się już w masce.

Kontrola szczelności masek gazowych

Uszkodzone elementy ochrony osobistej nie przyniosą żadnego skutku. Pęknięta lub rozerwana maska przeciwgazowa będzie przepuszczała szkodliwe substancje do środka i nie uchroni przed wdychaniem zatrutego powietrza. Dlatego tak ważne jest, aby regularnie kontrolować sprzęt służący do ratowania życia ludzkiego. Należy to robić nawet wówczas, gdy ekwipunek jest w praktyce nieużywany i nie ma bezpośredniego zagrożenia niebezpiecznym zdarzeniem.

Rekomendowane artykuły